Betalingsbetingelser:

  • 8 dage netto såfremt andet ikke er aftalt. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes 2% pr. måned.
  • Priserne er inkl. moms og betjening.

Afbestillingsregler:

  • Afbestilling af hele kurset eller konferencen kan rettidigt ske skriftligt inden seks uger før kurset/konferencens afholdelse. Enhver form for reduktion i kurset/konferencen på op til 35% - herunder i antallet af mødedeltagere eller i arrangementets tidsrum - skal rettidigt ske skriftligt, senest 3 uger før arrangementet finder sted.
  • Ved reduktion på mere end 35% i antallet af deltagere eller ved reduktion senere end 3 uger før arrangementet skal finde sted, kan hotellet afkræve betaling der svarer til 65% af den totale pris. Der kan eventuelt aftales at Hotel Svanen kan gennemføre arrangementet med fuld betaling, også for den reduktion der ikke er meddelt skriftligt før deadline 6 uger. Dette gælder både for ydelser og varer.
  • Disse afbestillingsvilkår er i overensstemmelse med Horesta´s vilkår for kurser og konferencer.